Sulge
Keskkond
Soodsas seisundis elupaigatüübid
Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega elupaigatüüpidest on soodsas looduskaitselises seisundis.
2021: 57%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Soodsas seisundis elupaigatüübid
Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega elupaigatüüpidest on soodsas looduskaitselises seisundis.
2021: 57%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur