Keskkond

Soodsas seisundis elupaigad

Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega elupaigatüüpidest on soodsas seisundis loodusdirektiivi järgi.
2019: 57,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Soodsas seisundis elupaigad

Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega elupaigatüüpidest on soodsas seisundis loodusdirektiivi järgi.
2019: 57,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >