Sulge
Haridus
Täiskasvanute formaal- ja mitteformaalõppes osalemine
2020: 17,1%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Haridus
Täiskasvanute formaal- ja mitteformaalõppes osalemine
Protsent näitab, kui suur osa 25–64-aastastest on osalenud formaal- ja mitteformaalõppes. Formaalõpe annab raamteadmised ja -oskused, mida ühiskond tunnustab ja mille omandatust kontrollib (alus- ja põhiharidus; üld- ja kutseharidus; kõrgharidus (k.a magistrantuur, doktorantuur)). Mitteformaalõpe toimub kindlate õppeprogrammide alusel ja kindlatele huvirühmadele (töökoolitused, keeleõpe, kunstiringid jms).
2020: 17,1%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt