Sulge
Haridus
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
Protsent näitab, kui suurel osal 25–64-aastastest on eri- või kutseharidus.
Näitaja on ka säästva arengu ja Eesti 2035 strateegia mõõdik.
2023: 74,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Haridus
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
Protsent näitab, kui suurel osal 25–64-aastastest on eri- või kutseharidus.
Näitaja on ka säästva arengu ja Eesti 2035 strateegia mõõdik.
2023: 74,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt