Sulge
Haridus
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
2023: 74,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
Protsent näitab, kui suurel osal 25–64-aastastest on eri- või kutseharidus.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik. 
2023: 74,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt