Sulge
Keskkond
Keskkonnatrendide indeks
2022: 63,9
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Keskkond
Keskkonnatrendide indeks
Indeks näitab paranevate keskkonnatrendide osatähtsust Eesti säästva arengu keskkonnavaldkonna näitajates. Kokku hinnatakse 36 näitaja trende võrdluses baasaastaga (2000 või esimene võimalik aasta).
Näitaja on ka valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2022: 63,9
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt