Sulge
Tõhus riik ja õigusriik
Korruptsiooni tajumine
2019: 74
Info
Allikas: Transparency International
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Tõhus riik ja õigusriik
Korruptsiooni tajumine
Korruptsiooni tajumise indeksi arvutab Transparency International, kombineerides selleks erinevate uuringute tulemusi. Tulemused esitatakse skaalal 0 kuni 100, kus 0 on viide kõrgele ning 100 madalale korruptsioonitaju tasemele.
Korruptsioon on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu saamiseks. Laiemalt on korruptsioon usalduse kuritarvitamine. 
2019: 74
Info
Allikas: Transparency International