Sulge
Heaolu
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Heaolu
Suure hoolduskoormusega elanikud
Protsent näitab suure hoolduskoormusega vähemalt 16-aastaste osatähtsust samaealiste seas. Suur hoolduskoormus tähendab vajadust abistada või hooldada mõnd leibkonnaliiget vähemalt 20 tundi nädalas.
Näitaja on ka säästva arengu strateegia mõõdik.
2023: 2,4%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt