Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Põllumajanduse tootlikkus
Põllumajanduse tootmisteguritulu ehk netolisandväärtuse faktorhinnas suhe aastatööühikusse. 
2021: 20 915 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Põllumajanduse tootlikkus
Põllumajanduse tootmisteguritulu ehk netolisandväärtuse faktorhinnas suhe aastatööühikusse. 
2021: 20 915 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt