Põllumajandus ja kalandus

Põllumajanduse tootlikkus

Põllumajanduse tootmisteguritulu ehk netolisandväärtuse faktorhinnas suhe aastatööühikusse. 
2018: 15 811,82 eurot
eurot
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus

Põllumajanduse tootlikkus

Põllumajanduse tootmisteguritulu ehk netolisandväärtuse faktorhinnas suhe aastatööühikusse. 
2018: 15 811,82 eurot
eurot
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >