Sulge
Keskkond
Kudekarja biomass
Läänemere peamiste töönduslike kalaliikide kilu, räime ja tursa Eesti jaoks majanduslikult olulise populatsiooni suurus tonnides, mida saab vaadelda võrrelduna  kudekarja biomassi piirväärtusega (Btrigger).
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kudekarja biomass
Läänemere peamiste töönduslike kalaliikide kilu, räime ja tursa Eesti jaoks majanduslikult olulise populatsiooni suurus tonnides, mida saab vaadelda võrrelduna  kudekarja biomassi piirväärtusega (Btrigger).
Vaata täpsemalt