Keskkond

Kudekarja biomass

Läänemere peamiste töönduslike kalaliikide kilu, räime ja tursa Eesti jaoks majanduslikult olulise populatsiooni suurus tonnides. 
110 182 tonni
Kudekarja biomass (Liivi lahe räim)
Vaata täpsemalt >
938 281 tonni
Kudekarja biomass (Läänemere avaosa räim)
Vaata täpsemalt >
1 121 000 tonni
Kudekarja biomass (Läänemere kilu)
Vaata täpsemalt >
14 509 tonni
Kudekarja biomass (Läänemere lääneosa tursk)
Vaata täpsemalt >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Kudekarja biomass

Läänemere peamiste töönduslike kalaliikide kilu, räime ja tursa Eesti jaoks majanduslikult olulise populatsiooni suurus tonnides. 
110 182 tonni
Kudekarja biomass (Liivi lahe räim)
Vaata täpsemalt >
938 281 tonni
Kudekarja biomass (Läänemere avaosa räim)
Vaata täpsemalt >
1 121 000 tonni
Kudekarja biomass (Läänemere kilu)
Vaata täpsemalt >
14 509 tonni
Kudekarja biomass (Läänemere lääneosa tursk)
Vaata täpsemalt >