Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

SKP reaalkasv

Protsent näitab püsihindades arvestatud SKP kasvu võrreldes eelmise aastaga.
2019: 4,3%
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

SKP reaalkasv

Protsent näitab püsihindades arvestatud SKP kasvu võrreldes eelmise aastaga.
2019: 4,3%
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >