Sulge
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
SKP reaalkasv
Protsent näitab püsihindades arvestatud SKP kasvu võrreldes eelmise aastaga.
2020: -3%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
SKP reaalkasv
Protsent näitab püsihindades arvestatud SKP kasvu võrreldes eelmise aastaga.
2020: -3%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat