Sulge
Keskkond
Kaitstavad alad
2022: 19,6%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kaitstavad alad
Protsent näitab, kui suure osa kogu maismaaterritooriumist moodustavad kaitstavad alad. 
Kaitstav loodusobjekt – looduskaitse seaduse alusel kaitstav ala või üksikobjekt, kus inimtegevus on piiratud või keelatud (loodusreservaadid). 
Kaitstavad loodusobjektid – kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad ja selle erivormid arboreetumid, pargid ja puistud), hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid koos kaitsetsoonidega ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
2022: 19,6%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt