Sulge
Kultuur ja sport
Kultuuriharrastajad
Protsent näitab, kui suur osa vähemalt 15-aastastest elanikest on viimase 12 kuu jooksul harrastanud vähemalt üht kultuuritegevust (näitlemine, kirjutamine, pillimäng, fotode või filmi tegemine, kunst, laulmine ja tantsimine). 
2020: 67,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuur ja sport
Kultuuriharrastajad
Protsent näitab, kui suur osa vähemalt 15-aastastest elanikest on viimase 12 kuu jooksul harrastanud vähemalt üht kultuuritegevust (näitlemine, kirjutamine, pillimäng, fotode või filmi tegemine, kunst, laulmine ja tantsimine). 
2020: 67,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt