Sulge
Kultuur ja sport
Kultuuriharrastajad
Protsent näitab, kui suur osa 20–64-aastastest elanikest on viimase 12 kuu jooksul harrastanud vähemalt üht kultuuritegevust (näitlemine, kirjutamine, pillimäng, fotode või filmi tegemine, kunst, laulmine ja tantsimine). 
2020: 72%
Info
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuur ja sport
Kultuuriharrastajad
Protsent näitab, kui suur osa 20–64-aastastest elanikest on viimase 12 kuu jooksul harrastanud vähemalt üht kultuuritegevust (näitlemine, kirjutamine, pillimäng, fotode või filmi tegemine, kunst, laulmine ja tantsimine). 
2020: 72%
Info
Allikas: Statistikaamet