Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest

Kuidas meie riigil läheb?

Kultuur ja sport
Kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme? 
Eesti arengu alus on Eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine. Seetõttu on tähtis kujundada ühiskond, mis hoiab ja edendab Eesti rahvuslikku identiteeti; uurib, talletab ja kannab edasi kultuurimälu; loob soodsad tingimused avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks; väärtustab loovust, sporti ja liikumist. Maailm peab tundma meie kultuuririkkust ja meie maailma oma. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Ehitismälestised
2018: 79,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuuriasutustes käijad
2017: 85,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kultuuriharrastajad
2015: 80,0%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Kultuurielus osalejad
2017: 78,7%
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Noorsootöösse kaasatud noored
2018: 57,8%