Sulge
Keskkond
Eesti säästev areng
Näitab Eesti kohta üleilmses säästva arengu eesmärkide indeksis.
2024: 15 koht
Info
koht
Allikas: Ühinenud Rahvaste organisatsioon (ÜRO)
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Keskkond
Eesti säästev areng
Näitab Eesti kohta üleilmses säästva arengu eesmärkide indeksis.
2024: 15 koht
Info
koht
Allikas: Ühinenud Rahvaste organisatsioon (ÜRO)
Vaata täpsemalt