Heaolu

Sissetulekute ebavõrdsus

Madalaima sissetulekukvintiili sissetulekute suhe kõrgeima sissetulekukvintiili sissetulekutesse.
2018: 5,1%
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu

Sissetulekute ebavõrdsus

Madalaima sissetulekukvintiili sissetulekute suhe kõrgeima sissetulekukvintiili sissetulekutesse.
2018: 5,1%
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >