Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
2018: 28,0%
Info
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
The percentage shows the share of recycled municipal waste in total municipal waste generation. Recycling includes recovery of materials, composting and anaerobic degradation of waste. It does not include incineration of waste for energy production. Municipal waste – household waste and waste similar in nature and composition from sources such as shops, services, etc.
2018: 28,0%
Info
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt