Keskkond

Olmejäätmete ringlussevõtt

2018: 28,0%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Olmejäätmete ringlussevõtt

Protsent näitab ringlusse võetud olmejäätmete osa tekkinud olmejäätmetes. Ringlussevõtt sisaldab materjali uuesti kasutuselevõttu, jäätmete komposteerimist ning anaeroobset lagundamist. Jäätmete põletamist energia tootmiseks ei ole arvestatud. 
Olmejäätmed – kodumajapidamises tekkinud jäätmed ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud koostiselt ning omadustelt sarnased jäätmed. 
2018: 28,0%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >