Sulge
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
2022: 32,9%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Olmejäätmete ringlussevõtt
Protsent näitab ringlusse võetud olmejäätmete osa tekkinud olmejäätmetes. Ringlussevõtt sisaldab materjali uuesti kasutuselevõttu, jäätmete komposteerimist ning anaeroobset lagundamist. Jäätmete põletamist energia tootmiseks ei ole arvestatud. Olmejäätmed – kodumajapidamises tekkinud jäätmed ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud koostiselt ning omadustelt sarnased jäätmed. 
2022: 32,9%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur, Eurostat
Vaata täpsemalt