Sulge
Sidus ühiskond
Eesti keele kõnelejad
Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv. 
2023: 651,5 tuhat inimest
Info
tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Eesti keele kõnelejad
Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv. 
2023: 651,5 tuhat inimest
Info
tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt