Sidus ühiskond

Eesti keele kõnelejad

Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv. 
2019: 652 tuhat inimest
tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond

Eesti keele kõnelejad

Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv. 
2019: 652 tuhat inimest
tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >