Sidus ühiskond

Eesti keele kõnelejad

Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv tuhandetes. 
2018: 652 900 inimest
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond

Eesti keele kõnelejad

Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv tuhandetes. 
2018: 652 900 inimest
inimest
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >