Energeetika

Energiakulutused kodumajapidamistes

Protsent näitab, kui suured on elektrile, gaasile, vedel- ja tahkekütustele, soojusenergiale ning isiklike transpordivahendite kütustele tehtud kulutused kodumajapidamiste kogukulutustes.
2018: 9,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Energeetika

Energiakulutused kodumajapidamistes

Protsent näitab, kui suured on elektrile, gaasile, vedel- ja tahkekütustele, soojusenergiale ning isiklike transpordivahendite kütustele tehtud kulutused kodumajapidamiste kogukulutustes.
2018: 9,1%
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt  >