Sulge
Heaolu
Suure hoolduskoormusega elanikud
2023: 2,4%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Suure hoolduskoormusega elanikud
Protsent näitab suure hoolduskoormusega vähemalt 16-aastaste osatähtsust samaealiste seas. Suur hoolduskoormus tähendab vajadust abistada või hooldada mõnd leibkonnaliiget vähemalt 20 tundi nädalas.
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik. 
2023: 2,4%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt