Heaolu

Suhtelise vaesuse määr

Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2018: 21,7%
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu

Suhtelise vaesuse määr

Protsent näitab, kui suur on isikute osa, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist väiksem. 
2018: 21,7%
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt  >