Sulge
Keskkond
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
2021: 648 organisatsiooni
Info
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaagentuur
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
Näitaja väljendab keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS) rahvusvahelise standardi ISO 14001:2004 ja selle uuendatud versiooni ISO 14001:2015 järgi sertifitseeritud ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1221/2009 keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) kohaselt registreeritud era- või avaliku sektori organisatsioonide arvu.
2021: 648 organisatsiooni
Info
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaagentuur