Keskkond

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine

2018: 582 organisatsiooni
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine

Näitaja väljendab keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS) rahvusvahelise standardi ISO 14001:2004 ja selle uuendatud versiooni ISO 14001:2015 järgi sertifitseeritud ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1221/2009 keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) kohaselt registreeritud era- või avaliku sektori organisatsioonide arvu. 
2018: 582 organisatsiooni
organisatsiooni
Allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata täpsemalt  >