Keskkond

Pinnavee seisund

Protsent näitab, kui suur on vähemalt heas seisundis pinnaveekogumite osa kõigis pinnaveekogumites. Pinnaveekogumite seisundit hinnatakse ökoloogilise ja keemilise seisundi järgi. 
2018: 54,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond

Pinnavee seisund

Protsent näitab, kui suur on vähemalt heas seisundis pinnaveekogumite osa kõigis pinnaveekogumites. Pinnaveekogumite seisundit hinnatakse ökoloogilise ja keemilise seisundi järgi. 
2018: 54,0%
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt  >