Sulge
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööjõus osalemise määr
Protsent näitab, kui suur on tööjõu osatähtsus tööealiste (15–74-aastased) hulgas.
Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik.
2023: 73,9%
Info
Allikas: Statistikaamet,
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööjõus osalemise määr
Protsent näitab, kui suur on tööjõu osatähtsus tööealiste (15–74-aastased) hulgas.
Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia mõõdik.
2023: 73,9%
Info
Allikas: Statistikaamet,
Vaata täpsemalt