Sulge
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööhõive määr
Protsent näitab, kui suur osa tööealisest (20–64-aastased) rahvastikust on hõivatud. 
2020: 78,8%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööhõive määr
Protsent näitab, kui suur osa tööealisest (20–64-aastased) rahvastikust on hõivatud. 
2020: 78,8%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat