Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandustoodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2020: 9,1%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandustoodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2020: 9,1%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt