Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Taimekaitsevahendite turustamine
Välismaalt ostetud ja Eestis turustatud taimekaitsevahendite kogus. 
2019: 752 280 kilogrammi
Info
kilogrammi
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Taimekaitsevahendite turustamine
Välismaalt ostetud ja Eestis turustatud taimekaitsevahendite kogus. 
2019: 752 280 kilogrammi
Info
kilogrammi
Allikas: Statistikaamet