Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandusmaa
Protsent näitab, kui suur osa kogu põllumajandusmaast on mahepõllumajandusmaa. 
Mahepõllumajandus – mahepõllumajandusseaduse jt õigusaktide nõuetele vastav, keskkonda säästev ja looduslikku tasakaalu säilitav põllumajandussaaduste tootmine. 
2022: 23,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandusmaa
Protsent näitab, kui suur osa kogu põllumajandusmaast on mahepõllumajandusmaa. 
Mahepõllumajandus – mahepõllumajandusseaduse jt õigusaktide nõuetele vastav, keskkonda säästev ja looduslikku tasakaalu säilitav põllumajandussaaduste tootmine. 
2022: 23,4%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Vaata täpsemalt