Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
59%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
19%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööjõu tootlikkus
SKP töötatud tunni kohta eurodes.
2019: 20,86 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Säästva arengu riiklik strateegia
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Tööjõu tootlikkus
SKP töötatud tunni kohta eurodes.
2019: 20,86 eurot
Info
eurot
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt