Sulge
Haridus
Kolmanda taseme haridus
Protsent näitab, kui suurel osal 25‒34-aastastest on kõrgharidus või sellega samaväärne haridus (ISCED-i astmed 5‒8).
2022: 43,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Kolmanda taseme haridus
Protsent näitab, kui suurel osal 25‒34-aastastest on kõrgharidus või sellega samaväärne haridus (ISCED-i astmed 5‒8).
2022: 43,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt