Haridus

Kolmanda taseme haridus

Protsent näitab, kui suur on kõrghariduse või sellega samaväärse hariduse saanud isikute osa 30‒34-aastaste hulgas (ISCED-i astmed 5‒8).
2019: 46,6%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus

Kolmanda taseme haridus

Protsent näitab, kui suur on kõrghariduse või sellega samaväärse hariduse saanud isikute osa 30‒34-aastaste hulgas (ISCED-i astmed 5‒8).
2019: 46,6%
Allikas: Eurostat
Vaata täpsemalt  >