Sulge
Haridus
Kolmanda taseme haridus
2023: 43,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Kolmanda taseme haridus
Protsent näitab, kui suurel osal 25‒34-aastastest on kõrgharidus või sellega samaväärne haridus (ISCED-i astmed 5‒8).
 Näitaja on ka Eesti 2035 strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2023: 43,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt