Sulge
Haridus
Kolmanda taseme haridus
Protsent näitab, kui suur on kõrghariduse või sellega samaväärse hariduse saanud isikute osa 30‒34-aastaste hulgas (ISCED-i astmed 5‒8).
2020: 44,3%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Kolmanda taseme haridus
Protsent näitab, kui suur on kõrghariduse või sellega samaväärse hariduse saanud isikute osa 30‒34-aastaste hulgas (ISCED-i astmed 5‒8).
2020: 44,3%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat