Sulge
Keskkond
Rangelt kaitstavad metsamaad
2022: 18,1%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Rangelt kaitstavad metsamaad
Protsent näitab, kui palju on rangelt kaitstavat metsamaad kogu metsamaa hulgas. Range kaitse alla kuuluvad loodusreservaadid, looduslikud ja hooldatavad sihtkaitsevööndid, püsielupaiga sihtkaitsevööndid, esimese kaitsekategooria kaitstavate liikide elupaigad, vääriselupaigad (VEP) ja kavandatavad kaitsealad planeeritud režiimi järgi. 
2022: 18,1%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Vaata täpsemalt