Sulge
Heaolu
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Näitab nende isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek oli suhtelise vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast. Suhtelise vaesuse piir on 60%
2019: 13,8%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
Heaolu
Püsiva suhtelise vaesuse määr
Näitab nende isikute osatähtsust, kelle ekvivalentnetosissetulek oli suhtelise vaesuse piirist madalam vaadeldud aastal ja vähemalt kahel eelnenud kolmest aastast. Suhtelise vaesuse piir on 60%
2019: 13,8%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt