Sulge
Haridus
Kolmanda taseme haridus
2023: 43,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt
Sulge
Eesti 2035
Haridus
Kolmanda taseme haridus
Protsent näitab, kui suurel osal 25‒34-aastastest on kõrgharidus või sellega samaväärne haridus (ISCED-i astmed 5‒8).
Näitaja on ka säästva arengu strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi mõõdik.
2023: 43,5%
Info
Allikas: Statistikaamet
Vaata täpsemalt