Arengukava

Eesti 2035

Haridus
Mis on meie edu võti? Eesti tulevik, meie inimeste toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Meie teadmised, oskused, loovus ja ühised väärtused tagavad ühiskonna ja rahvuse kestmise. Seetõttu on Eesti riigi südameasi pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning luua igale inimesele võimalusi õppida kogu elu. 
 
Eesti 2035
Täiskasvanute elukestvas õppes osalemine
Eesti 2035
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
2022: 74,7%
Eesti 2035
Kolmanda taseme haridus
2022: 43,9%
Eesti 2035
Doktorikraadiga inimesed
2023: 1%
Arengukava

Eesti 2035

Haridus
Mis on meie edu võti? Eesti tulevik, meie inimeste toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Meie teadmised, oskused, loovus ja ühised väärtused tagavad ühiskonna ja rahvuse kestmise. Seetõttu on Eesti riigi südameasi pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning luua igale inimesele võimalusi õppida kogu elu. 
 
Eesti 2035
Täiskasvanute elukestvas õppes osalemine
Eesti 2035
Eri- või kutseharidusega täiskasvanud
2022: 74,7%
Eesti 2035
Kolmanda taseme haridus
2022: 43,9%
Eesti 2035
Doktorikraadiga inimesed
2023: 1%