Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Keskkond
Milline on Eesti loodusressursside tulevik? 
Kui mõistlikult ja otstarbekalt me oma loodusvarasid kasutame? 
Kasutame iga päev sadu tooteid ja teenuseid, mille valmimiseks on kulunud hulk ressursse. Tänapäeva keskkonnaprobleemid nõuavad igalt inimeselt vastutustundlikku suhtumist loodusesse, et ka järeltulevad põlved võiksid hingata puhast õhku ning elada looduslikult mitmekesises keskkonnas.  
Säästva arengu riiklik strateegia
Nõuetekohaselt puhastatud reovesi
2021: 90,86 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Põhjaveevõtt
2021: 232,8 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Pinnavee seisund
2021: 52%
Säästva arengu riiklik strateegia
Peenosakeste heide
Säästva arengu riiklik strateegia
Rohealad linnades
2021: 85%
Säästva arengu riiklik strateegia
Olmejäätmete ringlussevõtt
2021: 30,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Jäätmeteke
2021: 19 362,19 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Ohtlike jäätmete teke
2021: 1 592,4 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
Säästva arengu riiklik strateegia
Põlevkivi kaevandamine
2021: 9 208,8 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaaside heitkogused
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
2020: 12,85 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaasid transpordisektoris
2020: 2 232,54 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad merealad
2021: 18,7%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kudekarja biomass
Säästva arengu riiklik strateegia
Läänemere seisund
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad alad
2021: 19,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Rangelt kaitstavad metsamaad
2021: 17,6%
Säästva arengu riiklik strateegia
Happevihmad
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis elupaigatüübid
2022: 57%
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnamaksud
2021: 7,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis liigid
2022: 56%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ringleva materjali määr
2021: 15,1%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Keskkond
Milline on Eesti loodusressursside tulevik? 
Kui mõistlikult ja otstarbekalt me oma loodusvarasid kasutame? 
Kasutame iga päev sadu tooteid ja teenuseid, mille valmimiseks on kulunud hulk ressursse. Tänapäeva keskkonnaprobleemid nõuavad igalt inimeselt vastutustundlikku suhtumist loodusesse, et ka järeltulevad põlved võiksid hingata puhast õhku ning elada looduslikult mitmekesises keskkonnas.  
Säästva arengu riiklik strateegia
Nõuetekohaselt puhastatud reovesi
2021: 90,86 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Põhjaveevõtt
2021: 232,8 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Pinnavee seisund
2021: 52%
Säästva arengu riiklik strateegia
Peenosakeste heide
Säästva arengu riiklik strateegia
Rohealad linnades
2021: 85%
Säästva arengu riiklik strateegia
Olmejäätmete ringlussevõtt
2021: 30,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Jäätmeteke
2021: 19 362,19 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Ohtlike jäätmete teke
2021: 1 592,4 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
Säästva arengu riiklik strateegia
Põlevkivi kaevandamine
2021: 9 208,8 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaaside heitkogused
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaaside netoheitkogus
2020: 12,85 miljonit tonni CO2 ekvivalenti
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaasid transpordisektoris
2020: 2 232,54 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad merealad
2021: 18,7%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kudekarja biomass
Säästva arengu riiklik strateegia
Läänemere seisund
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad alad
2021: 19,5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Rangelt kaitstavad metsamaad
2021: 17,6%
Säästva arengu riiklik strateegia
Happevihmad
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis elupaigatüübid
2022: 57%
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnamaksud
2021: 7,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis liigid
2022: 56%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ringleva materjali määr
2021: 15,1%