Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Keskkond
Milline on Eesti loodusressursside tulevik? 
Kui mõistlikult ja otstarbekalt me oma loodusvarasid kasutame? 
Kasutame iga päev sadu tooteid ja teenuseid, mille valmimiseks on kulunud hulk ressursse. Tänapäeva keskkonnaprobleemid nõuavad igalt inimeselt vastutustundlikku suhtumist loodusesse, et ka järeltulevad põlved võiksid hingata puhast õhku ning elada looduslikult mitmekesises keskkonnas.  
Säästva arengu riiklik strateegia
Nõuetekohaselt puhastatud reovesi
2018: 100,95 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Põhjaveevõtt
2018: 213,23 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Pinnavee seisund
2018: 54,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Peenosakeste heide
Säästva arengu riiklik strateegia
Rohealad linnades
2019: 86,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Olmejäätmete ringlussevõtt
2018: 28,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Jäätmeteke
2018: 23 516,75 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Ohtlikud jäätmed
2018: 6,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
2019: 616 organisatsiooni
Säästva arengu riiklik strateegia
Põlevkivi kaevandamine
2018: 15 944 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaaside heitkogused
2018: 0,77 kilogrammi SKP euro kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris
2018: 13 798 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaasid transpordis
2018: 2 435 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad merealad
2019: 27,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kudekarja biomass
Säästva arengu riiklik strateegia
Rannikuveekogumite seisund
2018: 0 veekogumit
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad alad
2019: 19,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad metsad
2019: 14,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Happevihmasid põhjustavate gaaside heide
2017: 2,53 tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis elupaigatüübid
2019: 57,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnamaksud
2018: 8,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis liigid
2019: 56,0%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
62%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
16%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Keskkond
Milline on Eesti loodusressursside tulevik? 
Kui mõistlikult ja otstarbekalt me oma loodusvarasid kasutame? 
Kasutame iga päev sadu tooteid ja teenuseid, mille valmimiseks on kulunud hulk ressursse. Tänapäeva keskkonnaprobleemid nõuavad igalt inimeselt vastutustundlikku suhtumist loodusesse, et ka järeltulevad põlved võiksid hingata puhast õhku ning elada looduslikult mitmekesises keskkonnas.  
Säästva arengu riiklik strateegia
Nõuetekohaselt puhastatud reovesi
2018: 100,95 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Põhjaveevõtt
2018: 213,23 miljonit kuupmeetrit
Säästva arengu riiklik strateegia
Pinnavee seisund
2018: 54,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Peenosakeste heide
Säästva arengu riiklik strateegia
Rohealad linnades
2019: 86,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Olmejäätmete ringlussevõtt
2018: 28,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Jäätmeteke
2018: 23 516,75 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Ohtlikud jäätmed
2018: 6,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine
2019: 616 organisatsiooni
Säästva arengu riiklik strateegia
Põlevkivi kaevandamine
2018: 15 944 tuhat tonni
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaaside heitkogused
2018: 0,77 kilogrammi SKP euro kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaasid energeetikasektoris
2018: 13 798 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kasvuhoonegaasid transpordis
2018: 2 435 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad merealad
2019: 27,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kudekarja biomass
Säästva arengu riiklik strateegia
Rannikuveekogumite seisund
2018: 0 veekogumit
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad alad
2019: 19,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kaitstavad metsad
2019: 14,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Happevihmasid põhjustavate gaaside heide
2017: 2,53 tuhande tonni hapestumise ekvivalent
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis elupaigatüübid
2019: 57,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkonnamaksud
2018: 8,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Soodsas seisundis liigid
2019: 56,0%