Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Sidus ühiskond
Eesti keele kõnelejad
Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv. 
2019: 652 tuhat inimest
Info
tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Sidus ühiskond
Eesti keele kõnelejad
Eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–74-aastaste arv. 
2019: 652 tuhat inimest
Info
tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet