Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Sidus ühiskond
Kui sõbralik on Eesti ühiskond? Sidusa ühiskonna aluseks on üksteist toetavad vabad inimesed, kes tegutsevad oma ühiste eesmärkide saavutamiseks demokraatlikult. Ühiskond on sidus, kui kõiki inimesi koheldakse nende soost, vanusest, rassist, etnilisest kuuluvusest, perekonnaseisust või elukohast sõltumata eelarvamusteta ja võrdselt. Igal inimesel on võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskonna elus, töötada, ennast teostada ja olla majanduslikult aktiivne. Ühiskonnarühmad peavad üksteisest lugu, neil on koos sõbralik ja turvaline olla. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Määratlemata kodakondsus
2022: 5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Loomulik iive
2021: -5 315 inimest
Säästva arengu riiklik strateegia
Kohortsündimuskordaja
2022: 1,79 last
Säästva arengu riiklik strateegia
Eesti keele kõnelejad
2021: 649,8 tuhat inimest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Sidus ühiskond
Kui sõbralik on Eesti ühiskond? Sidusa ühiskonna aluseks on üksteist toetavad vabad inimesed, kes tegutsevad oma ühiste eesmärkide saavutamiseks demokraatlikult. Ühiskond on sidus, kui kõiki inimesi koheldakse nende soost, vanusest, rassist, etnilisest kuuluvusest, perekonnaseisust või elukohast sõltumata eelarvamusteta ja võrdselt. Igal inimesel on võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskonna elus, töötada, ennast teostada ja olla majanduslikult aktiivne. Ühiskonnarühmad peavad üksteisest lugu, neil on koos sõbralik ja turvaline olla. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Määratlemata kodakondsus
2022: 5%
Säästva arengu riiklik strateegia
Loomulik iive
2021: -5 315 inimest
Säästva arengu riiklik strateegia
Kohortsündimuskordaja
2022: 1,79 last
Säästva arengu riiklik strateegia
Eesti keele kõnelejad
2021: 649,8 tuhat inimest