Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tõhus riik ja õigusriik
Korruptsiooni tajumine
Korruptsiooni tajumise indeksi arvutab Transparency International, kombineerides selleks erinevate uuringute tulemusi.
Korruptsioon on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu saamiseks. Laiemalt on korruptsioon usalduse kuritarvitamine. 
2019: 74
Info
Allikas: Transparency International
Säästva arengu riiklik strateegia
Tõhus riik ja õigusriik
Korruptsiooni tajumine
Korruptsiooni tajumise indeksi arvutab Transparency International, kombineerides selleks erinevate uuringute tulemusi.
Korruptsioon on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu saamiseks. Laiemalt on korruptsioon usalduse kuritarvitamine. 
2019: 74
Info
Allikas: Transparency International