Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Tõhus riik ja õigusriik
Kuidas valitseda riiki tõhusalt, kui ressursid on piiratud? 
Tõhus riigivalitsemine eeldab võimet ja oskusi kasutada olemasolevaid ressursse optimaalselt. Ainult hoolikalt valitud arengueesmärkide ja põhjalikult kaalutletud rahastamisotsustega on võimalik tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Korruptsiooni tajumine
2019: 74
Säästva arengu riiklik strateegia
Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon
2019: -2,3 % SKP-st
Säästva arengu riiklik strateegia
Valitsemissektori võlg
2019: 8,4%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Tõhus riik ja õigusriik
Kuidas valitseda riiki tõhusalt, kui ressursid on piiratud? 
Tõhus riigivalitsemine eeldab võimet ja oskusi kasutada olemasolevaid ressursse optimaalselt. Ainult hoolikalt valitud arengueesmärkide ja põhjalikult kaalutletud rahastamisotsustega on võimalik tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. 
Säästva arengu riiklik strateegia
Korruptsiooni tajumine
2019: 74
Säästva arengu riiklik strateegia
Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon
2019: -2,3 % SKP-st
Säästva arengu riiklik strateegia
Valitsemissektori võlg
2019: 8,4%