Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Ohtlikud jäätmed
Protsent näitab taaskasutatud ohtlike jäätmete osa tekkinud ohtlike jäätmete hulgas. Ohtlikud jäätmed on nimetatud valitsuse 2004. aasta määruses „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 
Taaskasutus – jäätmete uuesti kasutamine materjalina ja põletamine energia tootmiseks. 
2018: 6,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Ohtlikud jäätmed
Protsent näitab taaskasutatud ohtlike jäätmete osa tekkinud ohtlike jäätmete hulgas. Ohtlikud jäätmed on nimetatud valitsuse 2004. aasta määruses „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“. 
Taaskasutus – jäätmete uuesti kasutamine materjalina ja põletamine energia tootmiseks. 
2018: 6,9%
Info
Allikas: Statistikaamet