Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Kasvuhoonegaasid transpordisektoris
2018: 2 435 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaasid transpordisektoris
Väljendab transpordisektoris kütuste põletamisel tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogust CO2 ekvivalenttonnides. Transpordisektor hõlmab Eesti-sisest maantee-, raudtee, vee- ja lennutransporti. Rahvusvahelistes vetes sõitvate laevade ja rahvusvahelistel lennuliinidel lendavate lennukite heidet ei arvestata. 
2018: 2 435 tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Info
tuhat tonni CO2 ekvivalendi kohta
Allikas: Keskkonnaministeerium