Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Kasvuhoonegaaside heitkogused
2018: 0,77 kilogrammi SKP euro kohta
Info
kilogrammi SKP euro kohta
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Kasvuhoonegaaside heitkogused
Kasvuhoonegaaside heitkogus SKP-sse (kilogrammi SKP eurosse).
Kasvuhoonegaasidena käsitatakse inimtegevuse tagajärjel vabanenud süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), dilämmastikoksiidi (N2O) ja fluoritud kasvuhoonegaase ehk F-gaase: fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC), väävelheksafluoriid (SF6) ja lämmastiktrifluoriid (NF3). 
2018: 0,77 kilogrammi SKP euro kohta
Info
kilogrammi SKP euro kohta
Allikas: Statistikaamet