Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Tervis
Tubaka tarbimine
Protsent näitab, kui paljud 16–64-aastased elanikud suitsetavad iga päev.  
2018: 17,0%
Info
Allikas: Tervise Arengu Instituut
Säästva arengu riiklik strateegia
Tervis
Tubaka tarbimine
Protsent näitab, kui paljud 16–64-aastased elanikud suitsetavad iga päev.  
2018: 17,0%
Info
Allikas: Tervise Arengu Instituut