Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandus-toodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2017: 9,8%
Info
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandus-toodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2017: 9,8%
Info
Allikas: Statistikaamet