Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandustoodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2019: 8,9%
Info
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandustoodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2019: 8,9%
Info
Allikas: Statistikaamet