Sulge
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandus-toodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2019: 8,6%
Info
Allikas: Statistikaamet
Sulge
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajandus ja kalandus
Mahepõllumajandus-toodang
Protsent näitab, kui suur osa põllumajandussektori toodangust rahas tuleb mahepõllumajandusest. 
2019: 8,6%
Info
Allikas: Statistikaamet