Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Põllumajandus ja kalandus
Kuidas areneb Eesti elu maal? Meie maaelu alustalad on traditsioonilised põllumajandusmaastikud ja liigirikkus. Nende püsimiseks on tarvis soodustada põllumajandusettevõtlust ning parandada elukeskkonda maal. Ainult sel moel saab võimalikuks elujõuline, konkurentsivõimeline ja tasakaalus põllu- ja kalamajandusega maapiirkond Eestis, mis tagab taimede ja loomade hea tervise, ohutu ja mitmekesise toidu ja inimeste rahulolu. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajanduse tootlikkus
2021: 20 915 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandusmaa
2021: 23%
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandustoodang
2021: 9,6%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taimekaitsevahendite turustamine
2021: 894 281,98 kilogrammi
Säästva arengu riiklik strateegia
Väetiste kasutamine
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Põllumajandus ja kalandus
Kuidas areneb Eesti elu maal? Meie maaelu alustalad on traditsioonilised põllumajandusmaastikud ja liigirikkus. Nende püsimiseks on tarvis soodustada põllumajandusettevõtlust ning parandada elukeskkonda maal. Ainult sel moel saab võimalikuks elujõuline, konkurentsivõimeline ja tasakaalus põllu- ja kalamajandusega maapiirkond Eestis, mis tagab taimede ja loomade hea tervise, ohutu ja mitmekesise toidu ja inimeste rahulolu. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Põllumajanduse tootlikkus
2021: 20 915 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandusmaa
2021: 23%
Säästva arengu riiklik strateegia
Mahepõllumajandustoodang
2021: 9,6%
Säästva arengu riiklik strateegia
Taimekaitsevahendite turustamine
2021: 894 281,98 kilogrammi
Säästva arengu riiklik strateegia
Väetiste kasutamine