Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Haridus
Elukestvas õppes osalemine
Protsent näitab, kui suur osa 25‒64-aastastest elanikest oli uuringule eelnenud nelja nädala jooksul õppinud või käinud koolitusel.
2019: 20,1%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Haridus
Elukestvas õppes osalemine
Protsent näitab, kui suur osa 25‒64-aastastest elanikest oli uuringule eelnenud nelja nädala jooksul õppinud või käinud koolitusel.
2019: 20,1%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat