Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Haridus
Mis on meie edu võti? Eesti tulevik, meie inimeste toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Meie teadmised, oskused, loovus ja ühised väärtused tagavad ühiskonna ja rahvuse kestmise. Seetõttu on Eesti riigi südameasi pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning luua igale inimesele võimalusi õppida kogu elu. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Elukestvas õppes osalemine
2019: 20,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kolmanda taseme haridus
2019: 46,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Baastasemel digipädevusega elanikud
2019: 62,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Tippsooritustasemel õpilased
Säästva arengu riiklik strateegia
Huviharidus
2019: 29,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Madala haridustasemega noored
2019: 9,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Noored, kes ei õpi ega tööta
2019: 6,9%
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Haridus
Mis on meie edu võti? Eesti tulevik, meie inimeste toimetulek ja rahulolu sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Meie teadmised, oskused, loovus ja ühised väärtused tagavad ühiskonna ja rahvuse kestmise. Seetõttu on Eesti riigi südameasi pakkuda noortele mitmekülgseid võimalusi arenguks ja eneseteostuseks ning luua igale inimesele võimalusi õppida kogu elu. 
 
Säästva arengu riiklik strateegia
Elukestvas õppes osalemine
2019: 20,1%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kolmanda taseme haridus
2019: 46,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Baastasemel digipädevusega elanikud
2019: 62,0%
Säästva arengu riiklik strateegia
Tippsooritustasemel õpilased
Säästva arengu riiklik strateegia
Huviharidus
2019: 29,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Madala haridustasemega noored
2019: 9,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Noored, kes ei õpi ega tööta
2019: 6,9%