Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
20%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Transport
Sõitjate- ja kaubavedu
Sõitjatevedu – sõiduautode, busside ja rongidega tehtud vedude osa sõitjateveo maismaaliikluses (mõõdetuna sõitjakilomeetrites).
Kaubavedu – maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi osatähtsus kogu kaubaveos
(protsentides) kogu maismaaliikluses (tonnkilomeetrites). 
Vaata täpsemalt
Säästva arengu riiklik strateegia
Transport
Sõitjate- ja kaubavedu
Sõitjatevedu – sõiduautode, busside ja rongidega tehtud vedude osa sõitjateveo maismaaliikluses (mõõdetuna sõitjakilomeetrites).
Kaubavedu – maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi osatähtsus kogu kaubaveos
(protsentides) kogu maismaaliikluses (tonnkilomeetrites). 
Vaata täpsemalt