Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Hõive teadus- ja arendustegevuses
Täistööajaga hõivatud teadlaseid ja insenere 100 000 elaniku kohta. 
2018: 376 hõivatut 100 000 elaniku kohta
Info
hõivatut 100 000 elaniku kohta
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Hõive teadus- ja arendustegevuses
Täistööajaga hõivatud teadlaseid ja insenere 100 000 elaniku kohta. 
2018: 376 hõivatut 100 000 elaniku kohta
Info
hõivatut 100 000 elaniku kohta
Allikas: Statistikaamet