Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
SKP reaalkasv
2020: -2,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ressursitootlikkus
2019: 0,6 eurot kilogrammi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõu tootlikkus
2020: 21,6 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööhõive määr
2020: 78,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kulutused teadus- ja arendustegevusele
2019: 1,6%
Säästva arengu riiklik strateegia
Hõive teadus- ja arendustegevuses
2019: 377 hõivatut 100 000 elaniku kohta
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
SKP reaalkasv
2020: -2,9%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ressursitootlikkus
2019: 0,6 eurot kilogrammi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõu tootlikkus
2020: 21,6 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööhõive määr
2020: 78,8%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kulutused teadus- ja arendustegevusele
2019: 1,6%
Säästva arengu riiklik strateegia
Hõive teadus- ja arendustegevuses
2019: 377 hõivatut 100 000 elaniku kohta