Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
20%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
22%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
SKP reaalkasv
2019: 4,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ressursitootlikkus
2017: 0,56 eurot kilogrammi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõu tootlikkus
2019: 20,86 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööhõive määr
2019: 80,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kulutused teadus- ja arendustegevusele
2018: 1,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Hõive teadus- ja arendustegevuses
2018: 376 hõivatut 100 000 elaniku kohta
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
60%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
15%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
25%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Arengukava

Säästva arengu riiklik strateegia

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus
Millised riigi loodud tingimused tegelikult soodustavad ettevõtlust ja aitavad tõsta elatustaset?
Eesti tahab olla riik, mis soosib ettevõtlikkust ja innovatsiooni ning kus elavad teotahtelised, inimesed ning tegutsevad ambitsioonikad ettevõtted. Selleks, et Eesti ettevõtted võiksid olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, toota efektiivselt suure väärtusega tooteid, aktiivselt eksportida ja pakkuda uuenduslikke teenuseid, on riigil vaja luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme tõusuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja arenguks.
 
Säästva arengu riiklik strateegia
SKP reaalkasv
2019: 4,3%
Säästva arengu riiklik strateegia
Ressursitootlikkus
2017: 0,56 eurot kilogrammi kohta
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööjõu tootlikkus
2019: 20,86 eurot
Säästva arengu riiklik strateegia
Tööhõive määr
2019: 80,2%
Säästva arengu riiklik strateegia
Kulutused teadus- ja arendustegevusele
2018: 1,4%
Säästva arengu riiklik strateegia
Hõive teadus- ja arendustegevuses
2018: 376 hõivatut 100 000 elaniku kohta