Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Keskkond
Soodsas seisundis liigid
Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega liikidest on soodsas seisundis.
2019: 56,0%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur
Säästva arengu riiklik strateegia
Keskkond
Soodsas seisundis liigid
Protsent näitab, kui suur osa Eestis leiduvatest Euroopa Liidu tähtsusega liikidest on soodsas seisundis.
2019: 56,0%
Info
Allikas: Keskkonnaagentuur