Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Heaolu
Naisjuhid
Protsent näitab, kui palju on juhtivatel ametikohtadel töötavaid naisi kõikide juhtivatel ametikohtadel töötavate inimeste hulgas. Juhtivad ametikohad on määratletud rahvusvahelise ametite klassifikaatori ISCO 1. pearühma (juhid) järgi. 
2019: 37,1%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat
Säästva arengu riiklik strateegia
Heaolu
Naisjuhid
Protsent näitab, kui palju on juhtivatel ametikohtadel töötavaid naisi kõikide juhtivatel ametikohtadel töötavate inimeste hulgas. Juhtivad ametikohad on määratletud rahvusvahelise ametite klassifikaatori ISCO 1. pearühma (juhid) järgi. 
2019: 37,1%
Info
Allikas: Statistikaamet, Eurostat