Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
58%
Eesmärk on täidetud või püsitakse selle poole liikumisel graafikus
21%
Vähene mahajäämus oodatavatest tulemustest
21%
Märkimisväärne mahajäämus oodatavatest tulemustest
Siseturvalisus
Vägivallas hukkunud
Ründe tagajärjel hukkunuid 100 000 elaniku kohta. 
2019: 1,88 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Info
hukkunut 100 000 elaniku kohta
Allikas: Statistikaamet
Säästva arengu riiklik strateegia
Siseturvalisus
Vägivallas hukkunud
Ründe tagajärjel hukkunuid 100 000 elaniku kohta. 
2019: 1,88 hukkunut 100 000 elaniku kohta
Info
hukkunut 100 000 elaniku kohta
Allikas: Statistikaamet